Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Администратор

Страници: [1] 2
1
ПРОЕКТ BG051РО001-1.2.03-1680

„Старт в бизнеса”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз"При чорбаджийката” ООД успешно завърши реализацията на европейски проект

В началото на септември "При чорбаджийката" ООД отчете като успешно изпълнението на дейностите по проект с европейско финансиране. Целта на проекта беше професионалното оборудване на кухня, зареждане със стока и назначаване на две безработни лица в заведение за обществено хранене в гр. Калофер. Срокът за изпълнение обхващаше периода 01.09.2014-31.08.2015 г., като фирмата бенефициент успя да изпълни всички заложени дейности спрямо поетите ангажименти.

Заведението за обществено хранене вече функционира, а на назначените лица им е осигурена дългосрочна заетост, чрез което се намалява безработицата в населеното място. Чрез професионалните уреди механа "При чорбаджийката" ще има възможност да поддържа богато меню с качествени продукти и на относително ниски цени. Допълнителен ефект от закупеното оборудване ще бъде възможността да се обслужват наведнъж по-големи групи от посетители без забавяне на поръчките.

Самият проект е финансиран на 100% по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Той се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II”, администриран от Агенцията по заетостта. 

Изпълнението на този проект запълва още една липса сред местните жители на Калофер и посещаващите града туристи, разширявайки достъпа им до качествен обект за хранене.


Инвестира във Вашето бъдеще!

2
Италия / Re: Соренто
« -: Юли 03, 2015, 10:19:57 »
Соренто е един наистина забележителен град в Италия. Хотелът, в който бях отседнала, ме впечатли с чистота, високо обслужване и любезен персонал. Има какво да се види в града и нищо че няма плаж, има много красива крайбрежна ивица. Разходките из лимоновите горички носят спокойствие и наслада за очите. Улиците са изключително чисти и подредени, пренасят туристите в един различен свят.
В Соренто ядох най-вкусната лазаня през живота си, а също и най-разнообразния на вкусове сладолед.  8)
На близко разстояние е град Позитано, който задължително трябва да се посети.
Тази част от Италия си остава моят фаворит за най-красиви кътчета от земята.

3
ПРОЕКТ BG051РО001-1.2.03-1680

„Старт в бизнеса”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз"При чорбаджийката” ЕООД започна изпълнението на европейски проект

През втората половина на 2014 г. в гр. Калофер стартира още един проект, финансиран 100% по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Той се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II”, администриран от Агенцията по заетостта. 

Изпълнител на проекта е "При чорбаджийката” ЕООД. Проектът цели отварянето на заведение за обществено хранене в Калофер. Изпълнението му се осъществява благодарение на европейско финансиране, покриващо напълно разходите по закупуването на професионално ресторантьорско оборудване и първоначалното зареждане с продукти. Чрез професионалните уреди механа "При чорбаджийката" ще има възможност да поддържа богато меню с качествени продукти и на относително ниски цени. Допълнителен ефект от закупеното оборудване ще бъде възможността да се обслужват наведнъж по-големи групи от посетители без забавяне на поръчките. Проектът включва още и откриването на нови работни места, с което спомага за увеличаването на заетостта в региона.

Изпълнението на този проект ще запълни една липса сред местните жители на Калофер и посещаващите града туристи, разширявайки достъпа им до качествен обект за хранене.

Очаква се дейностите по проекта окончателно да приключат през месец август 2015 г.


Инвестира във Вашето бъдеще!

4
Градски туризъм / Re: Сливен
« -: Декември 23, 2014, 23:09:07 »
Реновираната крепост Туида тържествено отваря врати

22 декември 2014 година е денят на тържественото откриване на реставрираната антична крепост Туида край Сливен. Реновирането на историческата забележителност се случи в рамките на проект  „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”.

„Горд съм, че Сливен вече може да се похвали с реновирана историческа забележителност, достъпна за всички граждани и гости на града“, коментира инж. Кольо Милев, кмет на Община Сливен. „Основната цел на проекта бе реставрация на културно-историческата забележителност – крепост „Туида”, облагородяване на околното и пространство и превръщането и в основна туристическа атракция в региона“, допълни инж. Милев.

Проектът по реновирането включва изграждане на стените на крепостта до нивата, на които са били открити при първоначалните разкопки през 80-те години на 20 век.  Посетителите на новата туристическа дестинация край Града на Сините камъни ще имат възможността да научат повече за историята на крепостта Туида в Информационния център. Построена е  Къща на виното, а също така е възстановена и античната сцена, която ще се използва за специални събития. Закупени са бойни снаряжения и макети на воини в реални размери, облекла, озвучителна и прожекционна техника.

„Вярвам, че свършихме добра работа при превръщането на Туида от едно необлагородено поле на разкопки в съвременен туристически обект, който би могъл да стане един от символите на града ни“, коментира инж. Румен Стоилов, зам.-кмет на Сливен и ръководител на проекта. „В момента крепостта е едно изключително атрактивно място, към което не би останал безразличен нито един посетител“, добавя инж. Стоилов.

„Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Натисни върху картинките за по-голям изглед
Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер.

5
България / Re: Крепост Туида край Сливен
« -: Декември 23, 2014, 23:03:20 »
                                                                                               

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Реновираната крепост Туида тържествено отваря врати

22 декември 2014 година е денят на тържественото откриване на реставрираната антична крепост Туида край Сливен. Реновирането на историческата забележителност се случи в рамките на проект  „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”.

„Горд съм, че Сливен вече може да се похвали с реновирана историческа забележителност, достъпна за всички граждани и гости на града“, коментира инж. Кольо Милев, кмет на Община Сливен. „Основната цел на проекта бе реставрация на културно-историческата забележителност – крепост „Туида”, облагородяване на околното и пространство и превръщането и в основна туристическа атракция в региона“, допълни инж. Милев.

Проектът по реновирането включва изграждане на стените на крепостта до нивата, на които са били открити при първоначалните разкопки през 80-те години на 20 век.  Посетителите на новата туристическа дестинация край Града на Сините камъни ще имат възможността да научат повече за историята на крепостта Туида в Информационния център. Построена е  Къща на виното, а също така е възстановена и античната сцена, която ще се използва за специални събития. Закупени са бойни снаряжения и макети на воини в реални размери, облекла, озвучителна и прожекционна техника.

„Вярвам, че свършихме добра работа при превръщането на Туида от едно необлагородено поле на разкопки в съвременен туристически обект, който би могъл да стане един от символите на града ни“, коментира инж. Румен Стоилов, зам.-кмет на Сливен и ръководител на проекта. „В момента крепостта е едно изключително атрактивно място, към което не би останал безразличен нито един посетител“, добавя инж. Стоилов.

„Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Този документ е създаден в рамките на проект  BG161РО001/3.1-03/2010/028  „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Натисни върху картинките за по-голям изглед
Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер.

6
На планина / Re: Орешак
« -: Декември 13, 2014, 23:00:24 »
Имам чудесни впечатления от посещението си в с. Орешак и Троянския манастир. Пътувахме дотам около Гергьовден. Пътят дотам не е много добре поддържан, но пък времето беше слънчево и топло.
В центъра на село Орешак има голям паркинг, непосредствено до Комплекса със сгради на Националното изложение на художествените занаяти и изкуства.  Купихме си билетчета и влязохме. Заедно с билетите, служителката ни даде и брошура, указваща в каква последователност трябва да се разглеждат отделните зали. Експозициите бяха подредени тематично- оръжия, дърворезба, тъкани, керамика и т.н. Имаше забележителни експонати. Последната зала беше базар, където всеки можеше да си купи ръчно изработен експонат, домашна сливова ракия, мурсалски чай или розово масло. Сякаш бяхме попаднали в дюкян от 18 век. Радвахме се като малки деца на красиви каренца и носии, на малки канички и шарени гювечета, на меки китеници и шарени черги.
Разходката в Изложението ни отне два часа. Изморихме се и огладняхме. Намерихме малко заведение за бързо хранене, от което се носеше съблазнителен аромат на прясна скара. Поръчахме си и супа, и скара. За наше голямо учудване поръчката беше изпълнена много бързо. Всичко беше много вкусно и в голямо количество. Обслужването беше отлично. Най-голямата ни изненада беше накрая, когато дойде сметката. Цялата сума беше токова, колкото би платил един човек в заведение за бързо хранене от големите вериги.
След чудесния обяд, отпочинали и заредени с нови сили, се отправихме към Троянския манастир. Точно до манастира има голям паркинг. Оставихме колата и минахме през входната врата.  Посрещна ни прекрасна градина с цветя и малки дървета. През голяма дървена порта влязохме в манастира. В дясно от нас се намираше сградата, в която се помещават килиите на монасите и килията-музей на Васил Левски.   
До вратата на църквата продаваха различни икони и свещи. Взехме за нас и за близките ни семейства и влязохме в църквата, да я разгледаме и да осветим купените икони. Попът веднага се зае с ритуалите по освещаването на иконите. Изрече молитва, поръси иконите със светена вода, описвайки кръст.
Изненада ни наличието на много хора в църквата. Смирено чакаха на опашка. Разбрахме, че всички чакат ред, за да се помолят пред светата икона „Пресветая Богородица  Троеручица“. Тя е пренесена от Атонските манастири. Тук е от основаването на манастира. Помолихме се и ние- за здраве и щастие на всички близки.
Удовлетворени и уморени се качихме в колата и потеглихме към дома.

7
Градски туризъм / Re: Сливен
« -: Декември 04, 2014, 22:32:30 »
Строителните дейности на крепостта Туида в Сливен приключиха

Строителните дейности по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето”, целящ реновиране на известната крепост край Сливен – Туида, приключиха. Това обявиха от градската община и подчертаха, че изпълнението на активностите е от ключово значение на града.

Дейностите включват цялостна консервация на крепостните стени на Туида и надграждането им до нивата, които са били разкрити при разкопките на крепостта, през 80-те години на 20 век. Пространствената намеса на територията на крепостта е максимално щадяща – създадена е лека алейна мрежа с опесъчена настилка, следваща естествения терен. Облагородена е съществуващата дървесна и тревна растителност. Изградени са две нови постройки, в южната част на обекта – Информационен център и Къща на виното, както и летен театър в центъра на имота.

В рамките на проекта е закупена експозиция на бойна техника и снаряжение, макети на воини в цял ръст, облекла, озвучителна и прожекционна техника и други. Монтирани са три сцени на открито за провеждане на тържества и събития. Със средства на проекта са обучени 4 екскурзовода и 4 аниматора, които ще посрещат гостите на Туида.

„Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен” с номер № BG161PO001/3.1-03/2010/028 се финансира по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 - 2013. Общата стойност на проекта е 5 035 569,64 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 4 193 701,89 лева, от държавния бюджет е 740 065,04 лева. Община Сливен има собствен принос в размер на 101 802,71 лева.


Натисни върху картинките за по-голям изглед
Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер.

8
България / Крепост Туида край Сливен
« -: Декември 04, 2014, 21:47:41 »
                                                                                               

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Строителните дейности на крепостта Туида в Сливен приключиха

Строителните дейности по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето”, целящ реновиране на известната крепост край Сливен – Туида, приключиха. Това обявиха от градската община и подчертаха, че изпълнението на активностите е от ключово значение на града.

Дейностите включват цялостна консервация на крепостните стени на Туида и надграждането им до нивата, които са били разкрити при разкопките на крепостта, през 80-те години на 20 век. Пространствената намеса на територията на крепостта е максимално щадяща – създадена е лека алейна мрежа с опесъчена настилка, следваща естествения терен. Облагородена е съществуващата дървесна и тревна растителност. Изградени са две нови постройки, в южната част на обекта – Информационен център и Къща на виното, както и летен театър в центъра на имота.

В рамките на проекта е закупена експозиция на бойна техника и снаряжение, макети на воини в цял ръст, облекла, озвучителна и прожекционна техника и други. Монтирани са три сцени на открито за провеждане на тържества и събития. Със средства на проекта са обучени 4 екскурзовода и 4 аниматора, които ще посрещат гостите на Туида.

„Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен” с номер № BG161PO001/3.1-03/2010/028 се финансира по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 - 2013. Общата стойност на проекта е 5 035 569,64 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 4 193 701,89 лева, от държавния бюджет е 740 065,04 лева. Община Сливен има собствен принос в размер на 101 802,71 лева.


Този документ е създаден в рамките на проект  BG161РО001/3.1-03/2010/028  „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Натисни върху картинките за по-голям изглед
Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер.


9
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


10
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


11
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


12
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


13
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


14
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


15
Карти с държави и градове / Карта на Африка
« -: Февруари 01, 2014, 21:16:32 »
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


Страници: [1] 2

Untitled Document