Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Администратор

Страници: [1] 2
1
България / Крепост Туида край Сливен
« -: Декември 04, 2014, 21:47:41 »
                                                                                               

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Строителните дейности на крепостта Туида в Сливен приключиха

Строителните дейности по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето”, целящ реновиране на известната крепост край Сливен – Туида, приключиха. Това обявиха от градската община и подчертаха, че изпълнението на активностите е от ключово значение на града.

Дейностите включват цялостна консервация на крепостните стени на Туида и надграждането им до нивата, които са били разкрити при разкопките на крепостта, през 80-те години на 20 век. Пространствената намеса на територията на крепостта е максимално щадяща – създадена е лека алейна мрежа с опесъчена настилка, следваща естествения терен. Облагородена е съществуващата дървесна и тревна растителност. Изградени са две нови постройки, в южната част на обекта – Информационен център и Къща на виното, както и летен театър в центъра на имота.

В рамките на проекта е закупена експозиция на бойна техника и снаряжение, макети на воини в цял ръст, облекла, озвучителна и прожекционна техника и други. Монтирани са три сцени на открито за провеждане на тържества и събития. Със средства на проекта са обучени 4 екскурзовода и 4 аниматора, които ще посрещат гостите на Туида.

„Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен” с номер № BG161PO001/3.1-03/2010/028 се финансира по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007 - 2013. Общата стойност на проекта е 5 035 569,64 лева, като съфинансирането от ЕФРР е 4 193 701,89 лева, от държавния бюджет е 740 065,04 лева. Община Сливен има собствен принос в размер на 101 802,71 лева.


Този документ е създаден в рамките на проект  BG161РО001/3.1-03/2010/028  „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Натисни върху картинките за по-голям изглед
Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер. Натисни за цял размер.


2
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


3
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


4
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


5
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


6
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


7
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


8
Карти с държави и градове / Карта на Африка
« -: Февруари 01, 2014, 21:16:32 »
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


9
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


10
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


11
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


12
Използвайте тази карта за бърз достъп до градовете по държави от съответния регион, включени във форума!


13
Извършена е актуализация на раздела за гр. Лайден, Холандия. Линк към темата: http://obikolisveta.net/forum/index.php?topic=229.0.

14
Пътеписи / На обиколка из Китай
« -: Ноември 29, 2011, 15:50:24 »
Пътеписът се намира в раздел Югоизточна Азия. Можете да намерите темата като проследите този линк.

15
Пътеписи / На сафари в Южна Африка
« -: Ноември 29, 2011, 00:11:25 »
Тази тема е преместена в раздел Африка.

линк към темата

Страници: [1] 2

Untitled Document