18 април 1840

Високата порта унифицира Десятъка – започва повсеместно описване на имуществото и доходите на българското население

1863

Във Варна е създадена първата банка „Звезда”, която имала за цел да кредитира българските търговци

25 януари 1879

Основана е Българска народна банка. БНБ е една от първите институции, създадени у нас след Освобождението. Проекто уставът за учредяването й е готов на 16 декември 1878 г. Съставен е от Константин Бух, чиновник във финансовия отдел на Временното руско управление в България. На тази дата уставът на БНБ е представен на княз Дондуков-Корсаков – руския императорски комисар в България. На 25 януари 1879 година проектът е утвърден от княза. Според документа Българската народна банка се учредява като правителствен кредитен институт с основен капитал 2 млн. лева. В края на май е тържествената церемония по откриването на банката, а на 6 юни е внесен и капиталът. Затова и тази дата се счита за рождената на БНБ

6 юни 1879

Извършена е първата парична операция на БНБ – държавата внася в банката 8 687 043 франка

7 юли 1879

Създават се първите контролно-пропускателни пунктове и митници по границите на Княжество България

С Указ № 2 на княз Александър I Батенберг се създават митници и митнически („мита