Национални флагове

Азербайджан

Настоящият флаг възниква през 1990 г. Зеленият цвят и полумесецът символизират исляма. Звездата с осем лъча също има мюсюлманско тълкуване

Армения

Настоящият флаг, възприет през 1989 г., е използван още през 1918-1921 г. Лазурносиньо, кървавочервено и злато – това са цветовете от знамето на родоначалниците на Армения, дошли преди 1375 г. През 1918 г. арменските депутати единодушно го приемат за национален флаг, а католикосите го благославят

Афганистан

Настоящият флаг, възприет през 1992 г., е съставен от цветовете на Черния камък (Ка Ба) на Мека и исляма (зелено). Извезаният девиз гласи: „Аллах е велик. Няма друг бог освен Аллах, а негов пророк е Мохамед”

Бангладеш

Националният флаг е официално възприет през 1972 година. Зеленият цвят символизира природата, червеният – кръвта, пролята за свободата

Бахрейн

Назъбените, вплетени един в друг червен и бял цвят са заемка от знамето на сър Чарлз Белгрейв (английски губернатор), превърнато в национален флаг през 1933 година. Официалното му възприемане датира от 1972 година. Понастоящем цветовете се тълкуват като символи на исляма и мира

Бутан

Националният флаг – на тибетски „Друк Юл” означава „Империя на Дракона”. Жълтият цвят се свързва с монархията, оранжевият – с будизма. Знамето е възприето още преди два века

Грузия

Националното знаме на Грузия (сакартвелос сахелмципо дроша) представлява пет червени кръста на бял фон. Единият от кръстовете е по-голям от останалите и е разположен в средата на знамето, а другите четири се намират в ъглите. Знамето е прието за официално на 14 януари 2004 след избирането на Михаил Саакашвили за президент на Грузия и замества предишното знаме на страната, използвано между 1990 и 2004 г.

Старият флаг, възприет през 1989 г., е използван още през 1918-1921 г., но е бил отхвърлен през периода 1941-1944 г. от борците за независимост. Малкият двуцветен правоъгълник символизира татарските орди на Белия и Черния овен. Фонът е заимстван от византийското знаме на Ангелите.

По време на кратката независимост на Грузия в периода от 1918 до 1921 г. официалното знаме на страната е трикольор с червен, бял и черен цвят. Той е бил приет след провеждането на конкурс за национално знаме, спечелен от художника Якоб Николадзе. При влизането на Грузия в състава на СССР през 1921 г., националният флаг е бил забранен и остава неизползван до 14 ноември 1990 г., когато след обявяване на независимост на Грузинската държава той отново е приет за официален. Това знаме обаче се свързва с нестабилния икономически и политически период след 1990 г. и с президента Едуард Шеварднадзе, което с идването на опозицията на власт в страната през 2004 г., води до отхвърлянето му като национален символ

Израел

Настоящият флаг е възприет през 1948 г., но датира от времето на ционисткия конгрес в Бостън през 1891 г. Звездата на Давид е извезана върху своеобразен талет (еврейски воал, използван при молитва)

Индия

Националният флаг е официално възприет през 1949 година. Цветовете символизират свързаните в мир индуси и мюсюлмани, а централно е извезано колелото на Ашока

Ирак

Настоящият флаг е възприет през 1963 г. и цветовете му са същите като на националните знамена на Сирия и Египет, с които Ирак е трябвало да оформи своеобразна федерация

Иран

Настоящият флаг е възприет през 1980 г. Зеленият цвят символизира ислямската религия, белият е символ на мира, червеният – на смелостта. Двата фриза са повторение на фразата „Аллах е велик”, а в центъра е извезан държавният знак

Йемен

Настоящият флаг е възприет през 1990 г. Червеният цвят символизира революцията, белият – прогреса, а черният – дните на тъмното минало на страната

Йордания

Седемте лъча на звездата, извезана на червен фон, символизират седемте основни сури от ислямския канон. Този флаг датира още от времето на борбата срещу турците през 1921 г.

Казахстан

Настоящият флаг датира от 1992 г. Синият цвят е заимстван от този на лентата, обточвала червеното знаме, наложено след идването на власт на Сталин. Страничната бродерия е популярен народен мотив. Слънцето е заимствано от емблемата на ханското владение Хива. Ловджийският сокол, разперил крила под слънцето, символизира почитта към Чингиз хан

Катар

Характерният кафяв цвят се получава като ефект от действието на слънцето върху натуралните оцветители на местните тъкани. Знамето с необичайни размери (1/8) датира от 1949 година

Кипър

Настоящият флаг е възприет от елинистичната партия на острова. Белият фон и маслиновите клонки са символи на желанието за мир

Киргизстан

На настоящия флаг, възприет през 1992 г., е извезано слънце, украсено с шест извити линии, което символизира „Непобедимият Господар на седемте земи”, както е казал сахиб Киран (Господарят на небесните богатства). Червеният фон е почит към Атила

Кувейт

Националният флаг е официално възприет през 1963 година. Зеленият цвят е символ на природата, белият – на добродетелта, червеният – на смелостта, а черният символизира кувейтската кавалерия, която вдига пясъчна вихрушка по бойните полета

Ливан

Настоящият флаг е възприет през 1943 г. На фона на червения цвят, символизиращ саможертвата и белия – цветът на мира, е извезан кедър – символ на святост, вечност и мир

Малдиви

Националният флаг е официално възприет през 1965 година. Червеният цвят е често срещан по знамената на страните в района на Индийския океан; лунният сърп на зелен фон е символ на исляма

Мианмар

Оризът и зъбното колело символизират селското стопанство и индустрията. Четиринадесетте района са представени от 14 зъбци и още толкова звезди

Непал

Националният флаг е официално възприет през 1961 г. и е единствен в света по отношение на формата си. Традиционният за страната червен цвят е обточен от син кант – символ на Вселената, а извезаните Слънце и Луна са знак на надежда и желание за участие на страната в космическата съдба

ОАЕ

Националният флаг е приет през 1971 година. Червената напречна лента е своеобразен обединител на панарабските цветове: зелен, бял и черен – традиционни за династиите Фатимиди, Омеяди и Абасиди

Оман

Настоящият флаг е възприет през 1970 г.; към червения цвят на хариджитите, са добавени белия на имамството и зеления – на Дофар и исляма

Пакистан

Националният флаг е официално възприет през 1947 година. Звездата, полумесецът и зеленият цвят са символите на исляма, а вертикалната бяла лента е заради многобройните религиозни малцинства

Саудитска Арабия

На настоящия флаг, приет през 1973 г., са извезани сабята на честта и шахадата „Няма друг бог освен Аллах, а Мохамед е неговият пророк”, разбира се – на зелен фон – цветът на исляма

Сирия

Настоящият флаг е създаден за Обединената арабска република от периода 1958-1961 г., в която влизат Сирия и Египет. Свидетелство за факта са и двете извезани зелени звезди

Таджикистан

Непретенциозните и несвързани с особена традиция цветове са наложени от Сталин и официално възприети през 1953 г., непосредствено след смъртта му. За основа е използвано червеното знаме, което допълнително е подчертано с останалите цветове

Тайланд

Националният флаг е създаден през 1917 година. Червеният цвят на кръвта на героите; белият – символ на народното единство и синият – цветът на монархията, са играли ролята на отличителни белези на тайландския контингент, взел участие в Първата световна война

Турция

Звездата е добавена през 1844 г. към датиращото още от 1793 г. знаме на султан Селим III. Официалното му приемане е през 1936 г. Още през VIII в. пр.н.е. полумесецът се е смятал за символ на богинята-покровителка на Византия. Според по-късна легенда луната се свързва със съня на султан Осман I (1299-1326), чието видение (огромна луна) се тълкува като знак божи за мисията му да завладее езическия свят

Тюркменистан

Настоящият флаг е възприет през февруари 1992 г. Зеленият фон е заимстван от бойното знаме на Пророка, към него е добавен задължителният за исляма полумесец. Звездите и килимарският мотив (елементи от народното творчество) символизират едновременно и петте провинции, на които е разделена страната

Узбекистан 

Настоящият флаг датира от 1991 г. Полумесецът, зеленият и белият цветове символизират исляма и трите цвята на емайлираните керемиди, украсяващи джамиите на Самарканд. Дванадесетте звезди отразяват общия брой на основните джамии в столицата, в зодиакален план

Шри Ланка

Националният флаг е официално възприет през 1978 година. Зеленият и оранжевият цвят символизират верността на двете малцинства: мюсюлманското и индуското. Въоръженият лъв между четирите листенца е някогашен герб на кралете на Канди