3000 г. пр.Хр.

Начална форма на сметало от зърна и жици е използвано в Азия

190 г. сл.Хр.

Изобретено е сметалото. За пръв път е било използвано от китайската династия Хан

1623

Немският математик Вилхелм Шикард конструира първата механична сметачна машина (със зъбни колела). Тя умножавала и деляла 7-значни числа

1642

Френският учен Блез Паскал изобретява аритмометъра (първата автоматична сметачна машина). Паскал проектира първият функциониращ механичен калкулатор, който може да върши работата на шест счетоводителя. Първоначалната обществена реакция трудно може да се определи като възторжена, но Паскалинът остава в употреба до средата на 20 век

1673

Немският учен Готфрид Лайбниц демонстрира в Лондон изобретената от него сметачна машина

1694

Готфрид Лайбниц построява изчислителна машина, която използва двоично представяне на числата

1820

Аритмометърът на Шарл Ксавие Томас де Колмар става първият масово произвеждан калкулатор. Той можел да умножава по метода на Лайбниц и чрез косвени методи с него можело да се дели

1833

Британският математик Чарлз Бабидж проектира аналитична машина (първообраз на компютъра), но поради липса на пари тя остава само като проект.

Чак след смъртта на Бабидж (1871 г.) неговият син Хенри  успял да построи по чертежите на баща си централния възел на „Аналитичната машина” – аритметическото устройство, което през 1888 година изчислявало произведението на числото „пи” с естествените числа от 1 до 32 с точност до 29 знака! Машината на Бабидж се оказала работоспособна, но Чарлз така и не видял това

1835

Чарлз Бабидж предлага схема за автоматична изчислителна машина („analytical engine”)

5 февруари 1850

В САЩ е патентована първата в света сметачна машина – аритмометър

1854

Английският математик и философ Джордж Бул публикува идеите си за формалната логика, която десетилетия по-късно ще формира основата на компютърните приложения

1857

Сър Чарлз Уийтстоун въвежда непрекъсната хартиена лента, която може да се използва за съхранение и четене на данни

27 януари 1875

В САЩ е патентован първият електронен калкулатор

8 юни 1887

Американският инженер Херман Холерит патентова перфокартата за сметачни машини

1889

„Звездният час” на изчислителните машини удря през 1889 г., когато Херман Холерит използва перфокарти при обработка на резултатите от преброяването на населението в САЩ. Предишното преброяване отнело 7 години, а той се справя за 6 седмици

15 юни 1911

Основана е американската корпорация Tabulating Computing Recording Corporation (TCRC), по-късно преименувана на IBM

1918

Двама откриватели създават изчислителна машина на базата на двоичните числа 1 и 0

5 март 1924

Фирмата на Херман Холерит CTR се преименува в IВМ

1928

Измислена е магнитната лента за носител на памет.

Перфокартите се стандартизират до точни размери

1935

Корпорацията IBM представя на света IBM 601 – машина, на която аритметическото устройство е направено от релета и може да извършва операцията умножение за 1 секунда. Небивалата по това време скорост и мощност ѝ донася огромна популярност сред учените и бизнесмените. Продадени са повече от 1500 броя

1937

Алън Тюринг издава научен труд, решаващ много математически проблеми за построяването на компютри. Появява се понятието „Машината на Тюринг”

Джон Атанасов разработва принципите на работа на първия електронно-цифров компютър, но пропуска да го патентова. На демонстрацията през 1941 г. прототипът решил 2 уравнения с 29 неизвестни за час. Предишният рекорд е бил 381 часа

Джордж Щибиц разработва първата двоична верига в Бел Лабораториите

 

1938

Уилям Хюлет и Дейвид Пакард създават HP в гараж в Пало Алто, Калифорния

Конрад Зузе прави първия компютър, който използва двоичен код

Ноември 1939

Джон Атанасов и Клифърд Бери демонстрират прототипа на първия изцяло електронен дигитален компютър ABC

1939-1941

Джон Атанасов от университета в Айова създава първия (но недовършен) проект за електронна изчислителна машина

1940

В САЩ се провежда първият експеримент за дистанционно управление на изчислителна машина

1941

Германският строителен инженер Конрад Цузе пуска в действие универсален автоматичен цифров брояч (Z-2, Z-3). Свързаната с това дейност е започнала още през 1936 г. По време на Втората световна война и двата брояча били унищожени.

Конрад Цузе е компютърен пионер. Най-значимото му постижение е първият в света програмируем компютър – Z3 (1941)

1942

Дейвид Б. Паркинсън създава автоматичния брояч М-9, който по-късно заедно с радарната система и противосамолетната артилерия изиграва голяма роля за отбраната на Лондон срещу немските ракетни снаряди V-1

1943

Президентът на Ай Би Ем Томас Уотсън не предрича особено розово бъдеще за компютрите. През 1943 г. той казва: „Ще има само една марка компютри в света и вероятно общо около пет компютъра”

Февруари 1944

Хауърд Нетауей Ейкън довършва в Харвардския университет строежа на автоматичната изчислителна машина „Марк 1” (проект от 1937 г.)

3 юли 1945

В САЩ е създадена първата електронноизчислителна машина ENIAC, базирана на откритията на Джон Атанасов

1945

Джон фон Нойман разработва концепцията за автоматична изчислителна машина – EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), в която е възможно да се използват и вече запаметени и съхранени програми

Февруари 1946

Джон Екърт и Джон Мокли от Пенсилванския университет довършват изграждането на първия електроенен автоматичен компютър (ENIAC) „Electronic Numerical Integrator and Computer”. Първоначално е бил предназначен за провеждане на балистични изследвания в американската армия. Строежът е започнал през 1943 г.

11 декември 1946

В Англия е взет патент за първия програмируем компютър

1946

Мокли, Екърт и Фон Нойман завършват ЕНИАК – машина с 18 000 вакуумни лампи и тегло над 30 тона. При работа консумирала около 150 киловат/часа (ЕНИАК е първият многоцелеви цифров компютър)

1947

В Bell Laboratories е изобретен транзисторът (Джон Бардийн, Уолтър Братейн, Уилям Шокли)

Създаден е първият полупроводников усилвател

21 юни 1948

В Манчестърския университет е изпробвана първата компютърна програма

30 юни 1948

Обявено е създаването на транзистора

Юни 1948

Манчестърската дребномащабна експериментална машина изпълнява първата си програма и получава признание като първи компютър със запаметена програма

1948

Норберт Винер издава своето съчинение „Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Mashine” („Кибернетика или управление и връзки при животните и машините”), станало една от изходните точки на теорията за автоматите и кибернетиката – науката за управление и пренос на информация.

Американският електроинженер и математик Клод Елууд Шанън, известен като „баща на теорията на информацията”, издава книгата „The Mathematical Theory of Communication” („Математическа теория за комуникацията”), занимаваща се с математическата теория за пренасяне на информацията, която станала по-късно основно произведение в развитието на кибернетиката. По същото време с подобни проблеми са се занимавали Г. Ф. Хилми, А. Я. Хинчин и А. Н. Колмогоров

6 май 1949

В университета в Кеймбридж е пусната в експлоатация първата автоматична изчислителна машина с програмирано управление, конструирана от М. В. Уилкс

1949

Джон Мокли създава Short Code – първия в света програмен език от високо ниво

14 юни 1951

Във Вашингтон е представен първият компютър, предназначен за масова употреба – UNIVAC I (Universal Automatic Computer I). Създаденият от Джон Мокли и Джон Екърт UNIVAC I е първият комерсиален електронен компютър

1951

Сергей Алексеевич Лебедев конструира първата електронна автоматична изчислителна машина в СССР (МЕСМ).

Грейс Мъри Хопър разработва A0, който превежда програмния код в двоичен

1952

Клод Елууд Шанън конструира първия кибернетичен модел – „Мишката на Шанън”

1953

IBM произвежда модела 650 – първия масов компютър, от който фирмата продава 1500 броя преди да го изтегли от пазара през 1969-а.

В Масачузетския технологически институт за първи път се използва феритна памет в автоматичните изчислителни машини

1953-1959

Разработен е алгоритмичен език за автоматични изчислителни машини (FORTRAN)

14 юли 1954

Принстънският университет в САЩ за пръв път обявява, че дава компютри за частно ползване

1954

В САЩ започва продажбата на силициеви транзистори

1955

Създава се първата автоматична изчислителна машина, в която ролята на съставни елементи се изпълнява от полупроводници.

Индийският физик Нариндер Сингх Капани създава оптичното влакно.

Американецът Джон Маккарти е автор на термина „изкуствен интелект”, публикуван за първи път в научна статия през 1955 г.

Започва продажбата на компютъра IBM 752 – първата изчислителна машина на фирмата IBM, конструирана специално за използване в предприемачеството.

Към края на експлоатацията си през 1955 г. ENIAC съдържа 17 468 електронни лампи, 7 200 кристални диода, 1 500 релета, 70 000 резистора, 10 000 кондензатора и около 5 000 000 ръчно запоени връзки. Тежи над 27 тона, има размери 2,4 m x 0,9 m x 30 m, заема 167 квадратни метра и консумира 150 kW на час. Тази голяма консумация води до слух, че докато компютърът работи, си личи по промяната в осветлението. За въвеждане и извеждане на информация се използват перфокарти, с които впоследствие може да се отпечатват резултатите (IBM 405)

28 февруари 1956

В САЩ е патентован мрежовият кабел за компютри

13 септември 1956

Американската компания IBM представя устройство за записване и съхраняване на информация RAMAC (Random Access Memory for Accounting and Control). Това е първият в света компютърен твърд магнитен диск

1956

Програмистите в IBM написват компютърния език FORTRAN

MANIAC I става първата компютърна програма, която побеждава човек на шах

Юни 1957

„Касио” представя първия в света изцяло електронен калкулатор.

Японската компания „Касио Сейсансо” пуска модел калкулатор, наречен 14-А. Новата машина тежала 120 кг и била висока 1 метър, но работела по система, непозната до този момент, и затова пожънала успех в Япония. Названието 14-А означавало, че изчислителната машина има капацитет да оперира с четиринадесетцифрени числа и е първа от новото поколение, наречено от компанията А. Тогава и „Касио Сейсансо” е преименувана на „Касио Компютър Къмпани”. Този първи калкулатор поставя началото на възхода на компанията в производството на електронноизчислителни машини

1957

За първи път в изчислителните машини се прилага магнитна памет

12 септември 1958

Джак Килби представя първия работещ микрочип, или интегрална схема, в централата на компанията „Тексас инструмънтс”. Килби току-що е назначен във фирмата и е бил накаран да измисли как голям брой електронни компоненти да се поместят върху сложни интегрални схеми по ефективен и рентабилен начин.

Оригиналният микрочип се е състоял от германиева пластинка с един транзистор и други компоненти, залепени върху стъкълце. Устройството му с размери 7/16 от инча (11,5 мм) на 1/16 от инча е направило революция в електрониката.

За създаването на първия ръчен калкулатор Килби печели Нобеловата награда за физика през 2000 г.

1958

„Бел Телефон” въвежда първите модеми

3 юли 1959

Американецът Робърт Нойс обявява официално изобретението на микрочипа (Джак Килби изобретява своята интегрална схема 6 месеца преди Нойс, но не дава публичност на изобретението си)

1959

В БАН е открит първият български изчислителен център.

Като използва сметало, китайският професор Лий Кайчен прави изчисления по-бързо от компютри в Сиатъл, Ню Йорк и Тайпе.

Джон Маккарти създава LISP – език за изкуствен интелект. По това време има повече от 200 езика за програмиране.

IBM създава първия си изцяло транзисторен компютър – 7090.

Първата дама на програмирането – контраадмирал Грейс Мъри Хопър, създава програмното осигуряване за компютъра „Марк 1” и първия компилатор за програмен език, наречен COBOL. На нея дължим и популярните днес изрази „бъгване” и „дебъгване”. Раждат се, когато с ръка отстранила бръмбар, блокирал електрореле в първите компютри.

През 1947 г. нейни колеги открили буболечка (на английски: bug) в едно от релетата, която пречела на правилната работа на компютъра. Грейс Хопър нарекла операцията по отстраняване „дебъгване“ (на английски: debugging, обезбуболечаване). В периода 1951–1952 разработва програма, считана за първия компилатор в историята, която преобразува символите А-0 в машинен код за компютъра UNIVAC. През 1959 Хопър играе важна роля в разработката на нов език за програмиране – COBOL

1960

DЕС пуска на пазара РDР-1, първия търговски миникомпютър (с размери на автомобил)

IBM създава езика за програмиране PL/1

По света има 6000 компютъра

25 април 1961

Американският предприемач Робърт Нойс патентова интегралната схема

1961

Конструирана е първата експериментална изчислителна машина на принципа на интегрираните периметри.

„Дженерал мотърс” използва първия индустриален робот. Роботът взема боядисаните авточасти и ги заварява към корпуса на автомобила

1962

В България е произведена лампова електронно-сметачна машина „Витоша”

1963

Дъглас Енгълбърт създава компютърната мишка в Станфорд. Две десетилетия по-късно Макинтош ще я направи стандартен компонент.

Осъществява се предложената още в 1961 г. система за разпределяне работното време на изчислителните машини между клиентите с помощта на разклонена мрежа от изчислителни машини

1964

Американската асоциация по стандартизация приема ASCII като стандартен код за трансфер на данни.

Компютърната мишка е дело на американския изобретател Дъглас Карл Енгълбърт от Станфордския изследователски институт. Идеята за създаването на подобно устройство се ражда още през 1951 г. Разработването на принципа на работа отнема на Енгълбърт повече от десетилетие в упорити проучвания. Предшественикът на съвременното устройство за управление на компютрите от разстояние прилича на дървена кутийка, която се придвижва по масата с железни колелца, показващи оборотите и посоките на движение. Мишката официално е представена през 1964 г., но масовото й популяризиране започва доста по-късно

1965

Digital Equipment Corporation създава първия миникомпютър, който струвал $18,000.

Разработен е опростеният език BASIC, който по-късно ще стане стандартен език за компютри.

„Касио” пуска сметачна машина, наречена 001, което символизира абсолютно нов модел. С нея се поставя началото на нова ера сред калкулаторите – те стават все по-малки и компактни.

Пуснат е в производство и употреба първият български електронен калкулатор „Елка-6521”. Тежи 8,5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Скоростта при събиране е 0,3 секунди за действие, а при деление – 0,5 секунди. Консумира електроенергия 35 W. Калкулатори от серията „Елка” се използват широко в България и Съветския съюз до 1980 година. Произвеждан е във фабрика на ДСО „ИЗОТ”

1 март 1966

У нас се открива Централният институт по изчислителна техника (съкр. ЦИИТ) за създаване на технически и програмни средства в областта на изчислителната техника. През 1966-а са разработени серията електронни калкулатори „Елка 22” с визуална индикация и „Елка 25” с първото българско печатащо устройство, показани на изложбата „Интерорг-Техника” през м. септември в Москва

1967

Създадена е първата изчислителна машина, използваща големи системи от интегрирани параметри.

В Америка е приет формата YYMMDD, който довежда до проблема 2000

18 юли 1968

В Санта Клара (Калифорния) Робърт Нойс, Гордън Мур и Андрю Гроув основават компанията Intel – най-големия производител на микропроцесори за персонални компютри

9 декември 1968

Дъглас Енгълбърт от Станфордския институт представя първия модел на компютърната „мишка”.

Енгълбърт можел да забогатее благодарение на компютърната мишка, но той по неизвестни причини се „скрил”. През 1968 г. той получава от работодателя си награда от $10 000 за своето изобретение

1968

За пръв път компютър (HAL 9000) участва във филм – „Одисея 2001 в космоса” на Стенли Кубрик

7 април 1969

Публикуван е първият RFC 1

21 октомври 1969

В САЩ е извършен първият опит да се свържат два компютъра. Тази дата се смята за символичен рожден ден на Интернет. В началото потребителите на Интернет са били 4. Десет години по-късно броят им се увеличава на 50 000, а днес в Мрежата са над 1,2 млрд. души. Това е почти 20 % от населението на Земята

29 октомври 1969

Първата връзка между компютър и компютър е настроена в ARPANET

1969

Създадена е ARPAnet – вътрешна компютърна мрежа на Пентагона, предшественик на Интернет

Появява се Bubble memory, която позволява компютрите да помнят данните, като са изключени

17-годишният Стив Джобс и другият епълец Стивън Возняк препечелват първите $6000 – незаконно, от продажба на изобретена от тях джаджа

1970

Денис Ричи и Кенет Томпсън пускат първата версия на операционната система Unix

Доктор Код публикува първата статия, посветена на релационните модели бази данни

Алън Шугарт измисля първото 8-инчово флопи (80К)

Появява се първата дискета

Intel създава първия чип с памет

Bell Laboratories разработват Unix

3 октомври 1971

Създадена е електронната поща. В една от компютърните лаборатории на САЩ ученият Рей Томлинсън изпраща първото електронно съобщение в света. На Томлинсън принадлежи и въвеждането на маймунското „а” в електронния адрес, което го прави различим от останалите. „Имейлите” стават достъпни за обикновените граждани едва през 1991 г., когато компанията „Майкрософт” разработва съответната програма

15 ноември 1971

Фирмата Intel пуска на пазара първия в света микропроцесор – Intel 4004, способен да изпълнява 60 000 операции в секунда на цена $300

1971

Служителят в IBM Алън Шугърт изобретява първата дискета, която съхранявала едва 100 килобайта.

Texas Instruments създава джобния електронен калкулатор.

Създаден е силициевият микропроцесор

1 април 1972

Петима IT инженери, бивши служители на IBM в германския град Манхайм, провинция Баден-Вюртенберг, са основателите и създателите на днешната суперуспешна компания SAP – най-големият производител на корпоративен софтуер в света. Системните администратори и програмисти Дитмар Хоп, Ханс-Вернер Хектор, Хасо Платнер, Клаус Чира и Клаус Веленройтер се трудят нощем и през почивните си дни, за да разработят стандартен софтуер за обработка на информацията в реално време. Замисълът им е да създадат софтуер, който да интегрира целия пазарен процес. На 1 април 1972 г. петимата регистрират SAP, компания за системни анализи и развитие на програмни продукти (Systemanalyse und Programmentwicklung)

1972

Нолан Бушнел и Тед Дабни основават компанията Atari Computers

Излиза първият микропроцесор (Маршан Хоф)

Появяват се първите домашни видеоигри

Програмистите в Bell Laboratories разработват компютърния език C

През лятото на 1972 г. е представен калкулаторът „Касио” с размерите на човешка длан. Започва масирана рекламна кампания по телевизията, с което е привлечено вниманието на потребителите. Моделът Casio Mini направо взривява пазара и калкулаторът се превръща в част от всекидневието на всеки японец

1972-1973

Създава се Универсалната сборна редица от изчислителни машини към СИВ

19 октомври 1973

Федералният съд в Минеаполис, САЩ, официално признава Джон Атанасов, американски учен, българин по произход, за изобретател на електронната цифрова изчислителна машина /компютър/

1973

Година след създаването на компанията SAP първият счетоводен софтуер е готов и той става основа за по-нататъшното развитие на други софтуерни компоненти, станали известни по-късно като системата R/1. В края на десетилетието, с развитието на диалоговите контролни системи, се ражда и R/2, която достига високи нива на стабилност

Интернет: През 60-те години на XX век корпорацията RAND, работеща за американските военни стратегии, разглежда следния проблем: как властите в САЩ да запазят способностите си за комуникация след ядрен удар? Ако един компютър от мрежата бъде унищожен, това да не води до прекъсване на връзките. При централен компютър в мрежата твърде вероятно е противникът да го избере за първа цел. Корпорацията RAND предлага принципно нов вид мрежа – без централен компютър. Даже полуразрушена, такава мрежа трябва да продължи да функционира. Принципът за това е всичките й възли да са с равноправен статут – всеки от тях да може да приема и изпраща съобщения.

Идеята започва да се разработва през 1969 г. в агенцията към Пентагона ARPA (Advanced Research Projects Agency). Там се формира т. нар. АRPANET група, в която влизат учени от различни области. Първоначално в мрежа били свързани едва четири „допотопни” компютъра. През 1971 броят им станал 23, а на международна конференция през 1972 г. като голямо постижение се демонстрира връзката между 40 компютъра. Година по-късно – през ноември 1973 г., мрежа от този тип става международна за първи път след осъществяване на компютърна връзка между Великобритания и Норвегия. Всъщност това събитие се смята от мнозина за рождената дата на интернет. Също през 1973 г. е разработен протоколът, който по-късно ще се наложи като най-успешен и масово приложим – TCP/IP. С въвеждането му в практиката започва истинският бум на компютрите, свързани в мрежа, и преноса на данни. Започва обединяването на отделни мрежи, за да се стигне до днешната „мрежа от мрежи”, която с мащабите си успя да изненада и най-далновидните. Сред първите, поели по пътя на обединението, е NSFnet, мрежата на Националната научна фондация на САЩ. В края на 80-те години фондацията създава 5 суперинформационни центъра с мощни компютри. Те били изключително скъпи, наложило се да се използват едновременно от повече потребители, което подсказало идеята за връзка между центровете. Фондацията създава своя мрежа на базата на технологията на АRPAnet. Потребителите са вече над 10 000.

Бавно, от гледна точка на това колко бързо се развива днес технологията, мрежата нараства и обхваща все повече и повече компютри от целия свят

1974

Появява се първият персонален компютър SCELBI на базата на Intel 8008.

По поръчка на швейцарска фирма е разработен първият български джобен електронен калкулатор „Елка 101”. От този модел 50 000 броя са произведени само за Швейцария. Между 1971 и 1985 г. България изнася калкулатори за над 480 млн. лева

1975

Американците Уилям (Бил) Хенри Гейтс ІІІ и Пол Алън основават компанията Microsoft, която по-късно става водещата в света фирма за компютърно осигуряване

Американският изобретател Ед Робъртс пуска в продажба първия персонален компютър за широка употреба Altair 8800. Предлагал се като модул, който купувачите трябвало да сглобят сами. Струвал $400 и имал 256 байта памет

Боб Меткаф в Xerox разработва Етернет

На пазара се пускат монитори с течни кристали

IBM въвежда лазерния принтер

Microsoft постига продажби на стойност $16,000

1 април 1976

Стив Джобс и Стив Возняк основават компанията Apple Computer. Според официалната версия думата аррlе е избрана по чисто пазарна причина – за да може в телефонната книга тя да бъде преди конкурентната компания Аtari съгласно азбучния ред. За да съберат пари за създаването на компанията, Стив Джобс и приятелят му Возняк трябвало да продават вещите си. Първият компютър „Епъл I” бил изобретен в спалнята на Джобс

26 ноември 1976

В САЩ е регистрирана търговската марка „Майкрософт”

1976

IBM създава мастиленоструйните принтери.

В средата на 70-те години на миналия век компютър Apple-I е струвал 666 долара.

Иновациите и технологията не са чужди на Елизабет II. Тя изпраща първия си имейл през 1976-а от британска военна база – дълго преди повечето хора да са помирисвали компютър. За първи път публикува съобщение в Туитър през 2014-а

10 юни 1977

Аррle Computer пуска първия компютър Apple II (с цветен дисплей), който слага началото на ерата на персоналните компютри. Apple II е първият асемблиран персонален компютър, който ще доминира пазара докато през 1981 се появи първият IBM персонален компютър

1977

Изобретена първата конзола Atari 2600.

Основателят на компютърната фирма „Диджитал Екуйпмънт Корпорейшън” Кен Олсен заявява: „Не виждам причина защо някой би искал да има компютър вкъщи”

1979

Холандецът Юп Синю от Philips и японецът Тошитада Дой от Sony създават компактдиска (CD) – диск, носител на звукова и (или) видеоинформация, изработен чрез многотиражно производство (пресоване от матрица, получена от съответен стъклен оригинал). Записът се извършва чрез високоенергиен импулсно-кодово модулиран лазерен лъч, нанасящ вдлъбнатини (питове, маркери) върху фоторезистивния слой на оригинала. Вдлъбнатините са с дълбочина 0,1 µm, широчина 0,6 µm и дължина 0,9-3,3 µm. Възпроизвеждането се извършва посредством нискоенергиен лазерен лъч на сигналоотнемателя

1980

dBASE II се появява на пазара

24 април 1981

Демонстриран е първият сериен персонален компютър – IBM PC

27 април 1981

Xerox PARC представят компютърната мишка

Април 1981

Компанията Osborne Computer Corporation представя устройството, наречено Osborne 1 и превърнало се в първия преносим компютър с комерсиален успех. С други думи, разработката на Адам Осбърн е предшественик на всички съвременни преносими компютри. Разбира се, външният вид на „прадядото на лаптопите” и неговата функционалност вече могат да предизвикат само усмивка. В характеристиките на Osborne 1 влиза процесорът Zilog Z80 с тактова честота от 4 MHz, две едностранни флопи-дискови устройства и памет с обем 64 KB, както и монохромен дисплей с диагонал 5 инча (130 мм). Клавиатурата била изпълнена като капак на корпуса, на обратната страна на който била предвидена дръжка за носене. При това теглото на този компютър е било 10,7 кг, а самият той е работил под управлението на популярната по онова време операционна система CP/M 2.2. Освен това, заедно с комплекта на Osborne 1 се е доставял и доста обширен набор от софтуер, а цената на първия преносим компютър е била $ 1795. Ще добавим, че продажбите на Osborne 1 са достигнали внушителното тогава число от 10 000 броя на месец. Бързият успех на Osborne 1 е заменен от провал, когато компанията не успяла навреме да предложи на пазара по-усъвършенстван модел – вместо това, същото направили конкурентите й. Разработчикът на Osborne 1 и ръководител на компанията направил грешка, която по-късно влязла е учебниците по икономика: той започва да рекламира модела Vixen, който трябвало да превъзходжа не само Osborne 1, но и продуктите на конкурентите. При това Vixen не бил готов дори на ниво проект. Търсенето на Osborne 1 окончателно спаднало, така че за развитието и производството на Vixen просто не достигнали средства. Компанията Osborne Computer Corporation била обявена в несъстоятелност, но компютърът Osborne 1 заел своето място в историята като първия серийно произвеждан преносим компютър

12 август 1981

На световната сцена се появява IВМ Реrsonal Computer – първият сериен персонален компютър. Той тежи почти 11,5 кг, висок около 15 см и е снабден с процесор Intel 8088, работещ при 4,77 МНr с операционна система MS-DOS

1982

Доктор Барни Кларк става първият човек с изкуствено сърце, чиито функции се контролират от микропроцесор.

Първият лаптоп за масова употреба е създаден през 1982-а от Адам Озбърн и се наричал „Озбърн 1”. Тежал е 11 кг и е струвал $1795.

Компанията Моuse Systems пуска на пазара първата в света оптическа мишка. При нея вместо топчета и колела вече се използва високотехнологична оптика, но устройството на Моuse Systems се нуждаело от специална разграфена подложка, върху която да се движи. Цената на първата оптическа мишка била около 100 долара

19 януари 1983

Apple Computer известява за появата на Apple Lisa – първия персонален компютър с графичен потребителски интерфейс и компютърна мишка

2 март 1983

В Англия фирмите Sony, Philips и Polygram за първи път демонстрират съвместната си разработка – компактдиска

10 ноември 1983

Бил Гейтс представя на обществото Windows 1.0

11 ноември 1983

Студентът от Масачузетския университет Фред Коен демонстрира първия компютърен вирус в света

1983

IBM пуска на пазара PC-XT, първия компютър с вграден твърд диск.

Компанията „Майкрософт” започва поддръжката на мишки за компютрите на IBМ.

ARPANET променя своите мрежови протоколи от NCP на TCP/IP, създадено е ядрото на днешния Интернет

22 януари 1984

Фирмата Apple представя първия си персонален компютър „Макинтош”, който слага началото на графичния потребителски интерфейс.

Световната си слава компютърната мишка на Енгълбърт дължи на компютрите Apple Macintosh. През 1984 г. първият персонален компютър на Apple е снабден с мишка с един бутон, която доста приличала на тези, които и днес използваме

24 април 1984

Apple Computer представят своя преносим компютър Apple IIc

1984

В САЩ е разработена системата за домейн имена (англ. Domain Name System, DNS)

Появява се CD-ROM

В САЩ е разработена конкурентна на ARPANET система – NSFNet, дело на Националната научна фондация (англ. Network)

Производителят на компютри Асеr Communications & Multimedia създава дъщерната фирма BenQ Corporation. Съкращението идва от Bringing Enjoyment and Quality to Life („Носи удоволствие и качество в живота”). Асортиментът от продукти е с широк диапазон – LCD и плазмени тв и монитори, скенери, лаптопи, СD-RОМ и DVD плейъри и записвачки, дигитални камери, мишки, клавиатури. След купуването на мобилното подразделение на Siemens BenQ произвежда и мобилни телефони. Друга дейност е електрониката за развлечение

15 март 1985

Регистриран е първият домейн – Symbolics.com

16 юли 1985

Седем тинейджъри от Ню Джърси успяват да пробият защитата на компютрите на Пентагона

1985

Microsoft създава Windows 1.0 за IBM PC. Бил Гейтс и управляващият директор на Apple, Джон Скъли, подписват секретно споразумение, според което Microsoft може да ползва графичния интерфейс на Apple в софтуера си, като признае, че Microsoft Windows е вдъхновен от Mac OS.

Програмата Paint (графичен редактор) е създадена за първи път за Windows 1.0 през 1985-а.

Интернет: На дневен ред излизат ВВS – компютри, свързващи се по телефона помежду си за обмен на данни. А ето и как се развиват скоростите на модемите, осъществяващи връзката – през 1985 г. скоростта на модемите е 2400 bps (бита в секунда), през 1987 година тя е вече 9600 bps. За сравнение през 2004 г. скорост на модемите от 56 600 bps се смята за нормална в страни като България, но вече е ниска за развитите страни, където масово навлиза т. нар. широколентов интернет, при който скоростта е многократно по-висока

3 април 1986

IBM показват PC Convertible, техния първи преносим компютър

1986

Националната научна фондация в САЩ одобрява финансирането на опорната мрежа на Интернет

1987

След като работи за НАСА, „Ксерокс“ и „Локхийд Мартин“, Джон Макафи регистрира през 1987 г. първата компания за продажба на антивирусни програми (McAfee). Тя има около 500 милиона потребители и продължава да носи неговото име и днес, макар той да я продаде през 2011 г. на „Интел“ за над 7.6 млрд. долара

2 ноември 1988

В Интернет се появява първият компютърен червей „Морис”, създаден от Робърт Тапан Морис

1988

В САЩ е разработен Internet Relay Chat (IRC), което позволява комуникацията в Интернет в реално време (чат).

Създаден е първият чатбот с изкуствен интелект.

Microsoft пуска Windows 2.03, чийто припокриващи се прозорци приличат на тези на Macintosh. Шест години и $10 милиона по-късно, съдът ще реши в полза на Microsoft.

iPod съществува благодарение на нещо, наречено „ефект на гигантското магнитосъпротивление” (giant magnetoresistance; GMS). Двама физици – французинът Албер Фер и германецът Петер Грюнберг, го открили независимо един от друг в 1988 г., без да имат реална представа за какво може да се използва. То стана жизненоважно за създаването на миниатюрни електронни устройства за масова употреба с намагнетизирани твърди дискове. През 2007 г. физиците получиха Нобелова награда, а ние се сдобихме с модерна звукова система, по-малка от шоколадово десертче.

През 1988 г. светът вижда първата версия на тачпада. Изобретено от Джордж Герфайде, устройството бързо и решително измества джойстиковете и се превръща в една от най-популярните системи за контролиране на курсора за лаптопи

13 януари 1989

Компютрите в цяла Англия са поразени от вируса „Петък, 13-и”

26 юли 1989

Федералният съд на САЩ подвежда под отговорност студента Робърт Морис за разпространяване на първия компютърен червей по интернет

6 септември 1989

Поради компютърна грешка 41 хиляди парижани получават известия за извършени от тях убийства и грабежи, вместо за нарушения на правилата за движение по пътищата

1989

Работещият в института CERN, Швейцария, английски физик Тим Бърнърс-Лий разработва концепцията за World Wide Web (WWW).

Xerox съди Apple за това че са откраднали графичния интерфейс за компютрите Lisa и Macintosh. След като Apple продават само около 60,000 броя Lisa, спират модела и заравят в Юта останалите бройки.

HDTV се появява в Япония.

Първият път, когато устройство е управлявано през Интернет, е повече плод на шега, отколкото на планиране. През 1989 г. Дан Линч, президент на Interop Internet Networking Show предизвиква Джон Ромкий да свърже тостер с Интернет. Работейки със свой приятел, Джон успява да свърже тостера и става сензация на конференцията през 1990 г. Тостерът бил свързан и управляван през TCP/IP. Той можел да включва и изключва тостера и да определя колко препечени да бъдат филийките. През 1991 г. към тостера се добавя малка роботизирана ръка, която също е можела да бъде управлявана през Интернет, за да поставя и вади филийката

13 октомври 1990

Американският президент Джордж Буш награждава Джон Атанасов с националния медал за техника и технология с думите: „Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички…”. Това е най-голямото отличие в живота на бащата на компютрите

1990

Мрежата ARPANET престава да съществува, губейки напълно от конкурентната NSFNet.

Регистрирана е първата връзка към интернет чрез телефонна линия (англ. Dialup accesss).

Intel пуска чипа i486.

Продажбите на Microsoft достигат $1 милиард, Windows стига версия 3.0.

В интернет се появяват първите блогове

26 февруари 1991

Компютърният учен Тим Бърнърс-Лий представя първия уеб браузър

6 август 1991

Появява се онлайн първият уебсайт, направен в ЦЕРН

 

През лятото на 1991 г. проектът „WWW” пресича океана и се влива в проекта „Internet”. Възниква паралелният свят на новосъздадените абревиатури: URL, HTTP, TCP, HTML

2 октомври 1991

Компютърните гиганти Apple и IBM се договарят да се слеят

1991

Отпадат ограниченията за комерсиалното използване на Мрежата

Джийн Поли въвежда термина „сърфиране в Интернет”

30 април 1993

В CERN е създадена World Wide Web

От 1993 г. започва епохата на WWW (World Wide Web) или Уеб (на английски web означава паяжина), което на български става прието да се превежда като „Световната мрежа”. Системата WWW сега е това, за което много хора мислят, когато казват „Интернет”, въпреки че тя е само част от него. Но заради този „малък” принос британецът Тим Бърнърс-Лий получи от Нейно величество Елизабет II титлата „сър”

1993

Intel пуска Pentium.

Марк Андрисън и Ерик Бина създават Mosaic, първия графичен браузър.

Смятан за най-големия провал на „Епъл”, персоналният дигитален асистент „Епъл Нютон” просъществува само шест години, но проправя пътя за популярния днес iPad

4 април 1994

Учредена е Netscape Communications Corporation под името „Mosaic Communications Corporation”

1994

Intel пуска на пазара 2 милиона дефектни чипа Pentium

Iomega създава Zip устройството

Марк Андрисън помага за създаването на Netscape

Сергей Брин създава програма за търсене. Тя автоматично „лазела” из сайта на „Плейбой” и издирвала нови картинки за скрийнсървъра на компютъра му

Създателите на портала Yahoo! са първите милиардери, които печелят цяло състояние благодарение на интернет. Собствениците на Yahoo! трупат пари главно от многобройните реклами, тъй като порталът е сред най-посещаваните в мрежата. Машината за пари, наречена Yаhоо!, започва като хоби на двамата студенти Дейвид Фило и Джери Янг. През февруари 1994 г. те пишели докторските си дисертации по електротехника към университета в Станфорд. Приятелите се ровели в интернет, търсейки необходимата им информация и за всичко, което им било полезно, добавяли хиперлинкове към файловете на твърдия диск на персоналните си компютри. Така постепенно броят на файловете непрекъснато се увеличавал и те започнали да систематизират данните. Фило и Янг сортирали файловете по категории и по теми. Създавайки нова тема, с натрупването на достатъчно количество линкове те създават подтема, след това подтеми на подтеми, с което се оформя и структурата на Yahoo! Името на сайта е заимствано от дума, взета от речник – yahoo, което е акроним на Yet Another Hierarchical Officious Oracle

16 февруари 1995

В САЩ е арестуван 31-годишният Кевин Митник, считан за най-опасния компютърен престъпник в света

2 март 1995

Американската интернет компания Yahoo! Inc. се появява официално на белия свят. Тогава е регистрирана като търговско дружество с начален капитал от 2 млн. долара от двама приятели, докторанти в Стандфордския университет – Дейвид Фило и Джери Янг

23 май1995

Sun Microsystems представя езика за програмиране Java

24 август 1995

Излиза операционната система Windows 95 на Microsoft

29 ноември 1995

Аджай Бат от „Интел” създава флашката (USB)

1995

Технологията DVD е стандартизирана

Джефри Безос открива Amazon.com

9 януари 1996

Sun Microsystems обявява създаването на JavaSoft

19 май 1996

Престъпникът Лесли Роги става първият, когото ФБР арестува след публикация на снимката му в Интернет

1996

В началото на 1996 г. Лари Пейдж и Сергей Брин регистрират патент за новото си откритие „БекРъб” (BackRub). Няколко месеца след това започнало изпробването на интернет търсачката.

През есента на 1996 г. на сайта на Станфордския университет заработила търсачката „БекРъб”, която трябвало да открива страници в мрежата според тяхната популярност, а не само по ключови думи. Тя била дело на двамата докторанти Сергей Брин и Лари Пейдж. Разработеният от тях алгоритъм за търсене бил ориентиран основно към количеството на хората, пожелали да отворят определена страница. В основата на тази идея стояло предположението, че най-търсената информация е и най-полезната от гледна точка на потребителите.

Две години по-късно ръководството на Станфордския университет възнамерявало да закрие проекта, който излязъл от рамките на научната разработка. Тогава докторантите решили да продадат системата си на някоя от многобройните интернет компании, но никой не проявил интерес

Година след създаването си „Яху!” пуска акции на фондовата борса и печели 33,8 млн. долара от продажбата на 2,6 млн. акции за 13 долара всяка

17 май 1997

Пол Маккартни получава по Интернет за 30 минути повече от 3 милиона въпроси – световен рекорд

20 октомври 1997

Компанията „Майкрософт” е обвинена в нарушение на антитръстовото законодателство на САЩ

10 ноември 1997

В САЩ за пръв път в Интернет се публикува съдебно решение

1997

Суперкомпютърът Deep Blue побеждава на шах световния шампион Гари Каспаров.

„Яху!” придобива онлайн компанията за комуникации Four11. Нейната уебпоща – RocketMail, става Yahoo!Mail. След това купува ClassicGames.com и я превръща в Yahoo!Games. Yahoo!Messenger е пуснат на 21 юли 1999 г.

35-годишният Майк Сантуло сключва сделка с Yahoo! за $94 млн. Продава твърде нашумелия си сайт Four11, съдържащ директории с бази данни на хора, търсещи общуване чрез интернет, както и особено успешната си електронна поща RocketMail. Това е зората на този тип комуникации, а възпитаникът на Масачузетския технологичен институт вече е много напред. Само за 3 г. фирмата Four11, която основава през 1994 г. заедно с Лари Дребс, е привлякла толкова клиенти, че е апетитна хапка за много големи компании. Yahoo! има по онова време е-поща, но услугата й не е много популярна. За да навакса на пазара, се опитва да купи Hotmail и Mirabilis (създателя на ICQ), но те искат твърде висока цена. И Yahoo! прави удар с избора си на фирмата на Майк Сантуло. Електронната поща RocketMail по онова време не отстъпва по популярност на пощата на Hotmail и дори я засенчва. При това RocketMail се отличава с изключително експанзивен и изобретателен маркетинг. Сантуло постоянно сключва договори с различни интернет провайдери и е сред първите, предлагащи безплатно услугите си на ученици и студенти. Освен това технически RocketMail е лесна за употреба и мощна като възможности. Не случайно RocketMail е технологията, която Yahoo Mail използва и до днес. Другата идея, която носи милиони на Сантуло, е информационният сайт Four11 – прототип на днешните сайтове за свалки. Той съдържа богата база данни от имейли, над 100 млн. телефони и адреси, чат, софтуер за неттелефониране, тематично разпределена информация и т.н. От сайта е можело дори да се свържете със звезди и правителствени служители. Посещават го 60 млн. месечно. На практика сайтът е сред тези, които променят интернет комуникацията и я доближават до днешния й вид. Авторитетното списание за технологии PC Magazine го описва като „най-голямата и внушителна търсачка на хора в нета.”

Стив Джобс се завръща в компанията „Епъл” и прави нов удар, като предлага iPod. Освен това организира пускането на клетъчни телефони със смарт iPhone. Джобс дълго време бил собственик и вдъхновител на студиото „Пиксар”, което стана пионер в областта на компютърната анимация.

Изобретен CD-RW

7 септември 1998

„БекРъб“ се оказала толкова удобна, че скоро започнали да я използват хора и извън пределите на университетското градче. През лятото на 1998-а към търсачката вече се обръщали около 10 хил. човека на ден, което провокирало напрежение в Станфорд. Обслужването поглъщало едва ли не половината от целия университетски интернет трафик. Към това се добавили обвиненията в компютърно хулиганство. „Бек Ръб” не обръщала внимание на ограничението на достъпа до университетските документи „за служебно ползване” и ги отваряла за всеки, който пожелае. Това преляло чашата на търпението и научният проект „БекРъб” бил заплашен от закриване. „Трябваше да избирам – да започна свой бизнес или да продължа обучението си”, разказвал по-късно Сергей Брин. Да вземе решение неочаквано му помогнал един от основателите на „Сън Майкросистъмс” – Анди фон Бехтолсхайм. „Това е много интересно – прекъснал го Анди, когато Сергей започнал да му демонстрира възможностите на търсачката – но аз много бързам. Как казвате се нарича компанията ви?” После извадил чековата си книжка. След няколко минути зашеметеният Брин стоял сам с чек за 100 хил. долара в ръка на името на несъществуващата още компания „Гугъл”. Тя трябвало да бъде създадена незабавно, за да си получи парите. Така че изборът между науката и бизнеса се оказал прост. Брин и Пейдж написали молби за академичен отпуск и започнали да звънят на роднини и приятели. Седмица по-късно, на 7 септември 1998 г., „Гугъл” била регистрирана с капитал от 1 млн. долара

Преди „Гугъл” най-сериозният претендент за „най-добра търсачка” беше „Нетскейп”, но те вече отпаднаха от играта и не са в бизнеса

18 септември 1998

Създадена е неправителствената организация ICANN, която отговаря за поддържането на системата от домейни и IP-адреси в Интернет

1998

Diamond Multimedia въвеждат портативните MP3

Apple пуска цветния iMac

Електронната търговия експлодира и около 30 милиона домакинства купуват стоки по Интернет Цените на акциите на Yahoo и Infoseek скачат главоломно

Края на 90-те е времето на разрастването на уебпорталите като MSN, Lycos, Excite и други

Лари Пейдж и Сергей Брин напускат университета заради работата си върху „Гугъл”. Сюзън Войчицки дава под наем на основателите на компанията своя гараж, където първоначално се е помещавала компанията „Гугъл”

26 март 1999

Интернет-червеят „Мелиса” започва да заразява електронните пощи

26 април 1999

Хиляди компютри в света са поразени от компютърния вирус „Чернобил”

6 юни 1999

Появява се компютърният вирус „Worm.ExploreZip”, който поразява хиляди компютри по цял свят. За първи път червеят, който съдържа злонамерен полезен товар, е открит в Израел. ExploreZip, известен също като I-Worm.ZippedFiles, атакува машини, работещи под Microsoft Windows

Юни 1999

Napster става първата платформа за безплатно сваляне на музика

4 октомври 1999

В САЩ е създаден център за надзор и контрол на престъпността в интернет с главна задача да открива следи от дейността на хакери в мрежата с последващо оперативно информиране на заинтересуваните институции

1999

Операционната система Linux добива небивала популярност.

AOL приключва купуването на Netscape.

Microsoft с 27 320 служители стига продажби от $14,48 милиарда.

Бившият DJ Джеф Тейлър създава в САЩ най-големия международен сайт за намиране на работа Monster.com.

Изобретени DVD-R, твърд диск SSD (Solid State Hard Drive) и мемори карта (SD card)  

24 януари 2000

Компютърна авария в Агенцията за национална сигурност на САЩ блокира работата й в продължение на 3 дни

17 февруари 2000

Microsoft пуска на пазара Windows 2000

12 април 2000

Регистриран е световен рекорд по посещаемост на персонална Интернет-страница – сайта на турския фотожурналист Махир Кагри е посетен от 3 173 973 души

26 юли 2000

Китай разработва собствен суперкомпютър „Непобедима мощ”

21 ноември 2000

Френският съд задължава американския интернет портал Yahoo да блокира достъпа за френски потребители on line аукциона си. Причината за това решение са многочислените продажби на предмети с фашистка символика

24 ноември 2000

В Интернет се появява информация за нов вирус „Ромео и Жулиета”

30 декември 2000

В Китай интернет е поставен под контрол

Декември 2000

Дъглас Енгълбърт е награден с медал за технологии – най-високото отличие, връчвано от правителството на САЩ. По този начин Белият дом оценява технологичните достижения на Енгълбърт, сред които най-силно се откроява изобретяването на мишката

2000

Изобретена е USB флашката

23 април 2001

Intel пуска на пазара микропроцесора Pentium 4

25 октомври 2001

Microsoft пускат на пазара Windows XP

23 септември 2002

Илиза първата публична версия на уеббраузъра Mozilla Firefox („Phoenix 0.1”)

15 декември 2002

В САЩ е създадено електронно правителство

2002

Windows XP бележи рекордни пордажби по цял свят

Август 2003

Пусната е първата версия на Skype. Софтуерът е създаден от естонците Ахти Хенла, Прийт Касесалу и Яан Талин, които разработват и поддържат системно Skype. Алгоритмите са основата и на друга подобна система за комуникация KaZaA. Компанията е основана от шведа Никлас Зенстрьом и датчанина Янус Фрийс. Skype стартира през 2003 година, а 2 години по-късно – през 2005 г. компанията е продадена за 2.6 милиарда долара на eBay. През 2011 година Microsoft придобиват Skype за 8.5 милиарда долара

6 декември 2003

Създадена е българоезична Уикипедия

2003

IBM придобива и интегрира консултантската компания PricewaterhouseCoopers на стойност 3,5 млрд. долара

Никлас Зенстрьом и Янус Фрийс създават популярната услуга за интернет телефония Skype

Apple Computers пуска нов проект – музикален интернет магазин iTunes

Американецът Филип Роуздейл и неговата компания „Линдън” създават виртуален свят в интернет – Секънд лайф

През 2003 г. компютърните вируси нанасят щети на стойност $55 млрд.   

28 януари 2004

Открита е втора версия на компютърния вирус Mydoom

4 февруари 2004

Марк Цукербърг стартира сайта Facebook.com като услуга за студенти в Харвард

20 октомври 2004

На пазара излиза първата версия на Ubuntu Linux.

Ubuntu (в превод от езика зулу – „човечност към другите”) е съвременна Linux дистрибуция, разработвана от Canonical и Ubuntu Foundation

2004

Най-големият собственик на домейни е американската компания NetNames Ltd., която притежава повече от 11 млн. домейна

Най-голямата онлайн книжарница е Amazon.com, според Книгата на рекордите на Гинес. Клиентите на електронния магазин са над 13 млн. и са от повече от 160 държави по света

14 февруари 2005

Късно вечерта на 14 февруари 2005 г. Джавед Карим, Чад Хърли и Стив Чен регистрирали уебсайта YouTube.com. Два месеца по-късно, когато качили в него първото видео, на което Карим описва клетката на слоновете в зоопарка в Сан Диего, стартира една платформа, която промени света. Днес над 2 млрд. души посещават Ютюб всеки месец. 500 часа записи се качват всяка минута. Това е несравнимо повече от 18-секундното видео, с което започна всичко. Първоначално авторите заработвали по няколкостотин долара, като споменавали продукти в своите видеа. Сега те печелят стотици хиляди чрез ексклузивни сделки с брандове

29 април 2005

Apple издават Macintosh OS X 10.4 (известен като Тигър)

16 септември 2005

Излиза първата версия на Joomla!, на базата на Mambo 4.5.2.3, комбинирана с няколко други добавки и поправки

2005

Алексис Оханян е съосновател и генерален директор на сайта Reddit за социални новини. Медията, която обединява всякакви интересни хора – с редки професии, любопитни случки, интересен начин на живот и се отличава с много освободените си правила – няма забранени теми, особено в някои подфоруми. Оханян създава сайта заедно със своя съквартирант от колежа Стив Хъфман през 2005 г., а платфорамта вече се радва на милиони посетители.

Сайтът YouTube е основан от Хърли, Чен и Карим, като първоначалната идея е да се споделят лични видеоклипове, записани на официална вечеря с приятели в Сан Франциско, състояла се през януари 2005 година. Решават да направят това, защото изпращането на клиповете по електронна поща е проблем, Е-пощата ги отхвърля защото са много големи, а пощите имат ограничения. Публикуването на видеоклипове онлайн също е проблем. Така тримата решават да изработят нещо с опростен дизайн. Сайтът скоро става един от най-популярните места в Интернет, защото основателите проектират сайта така, че да могат хората да публикуват свои видеоклипове в YouTube за минути. Потребителите могат също така и да коментират видеоклиповете, качени от други потребители. За кратко време стотици нови клипове се качват на ден. На 16 октомври 2006 година, Чен и Хърли продават YouTube на Google.Inc за 1,65 милиарда долара.

Невероятно, но факт: през 2005 г. самият Стив Чен, съосновател на видео платформата YouTube казва песимистично, че тя е провал. „Просто няма толкова видеа, които някой би искал да види”. За негово щастие тази прогноза не се сбъдва. Тъкмо обратното – за кратко време YouTube се превръща в най-посещаваната видео платформа в света

30 юли 2006

Открит е българският сайт за видеосподеляне Vbox7

Юли 2006

Intel представя двуядрените процесори Intel Core 2 Duo

28 ноември 2006

Провежда се първият уеб видеочат с космоса

2006

Биз Стоун и Евън Уилямс създават Twitter – социална мрежа за микроблогинг.

Том Андерсън основава социалната мрежа MySpace – най-популярната социална мрежа в САЩ между 2006 и 2008 г.

Най-голямата социална мрежа в света МySpасе, която има 140 млн. регистрирани потребители, е купена от News Corporation на медийния магнат Рупърт Мърдок за $580 млн.

30 януари 2007

Microsoft пуска следващата си операционна система – Windows Vista

2007

Британски учени с ръководител на проучването Джейсън Лойд съчиняват специален термин wilfing, който е нещо като абревиатура от израза „какво всъщност търсех тук”. С това странно виртуално състояние изследователите описват загубата на концентрацията, до която води безразборното сърфиране в мрежата

Ноември 2008

През периода ноември 2008 – февруари 2009 г. самопровъзгласилият се за крал на спама Санфорд Уолас е „залял” над 550 хил. потребители на Facebook с над 27 млн. спам съобщения

2008

Водещият производител на интегрални схеми в света „Интел” представя микропроцесорен чип с повече от 2 милиарда микротранзистора. През 1965 г. експертът от „Интел” и съосновател на фирмата Гордън Мур предположил, че сложността на микрочиповете ще се удвоява на всеки две години. 43 години по-късно т. нар. Първи закон на Мур продължава да действа

2009

Във Facebook е въведен бутонът за одобрение „лайк”, който се превърна в световен феномен. Създателят на бутона Like е Джъстин Розенстийн.

Появяват се цифровата виртуална валута биткойн и блокчейн технологията

6 октомври 2010

Появява се Instagram. Instagram е онлайн мобилна социална мрежа, която служи за споделяне на снимки и кратки видеа. По оригиналната идея, снимките са квадратни като от фотоапарат на Polaroid или Kodak, но версията 7.5, издадена през 2015 г., позволява на потребителите да споделят снимки и видеа с различни размери. Освен това те могат да добавят филтри на снимките си, а максималното времетраене на видеата е 15 секунди. Instagram е създаден от Кевин Систром и Майк Крийгър и е пусната през октомври 2010 г. като безплатно мобилно приложение. Услугата бързо добива популярност и през април 2012 г. е използвана от над 100 милиона потребители по целия свят, а през декември 2014 г., те наброяват над 300 милиона. Приложението може да бъде свалено чрез Apple App Store, Google Play и Windows Phone Store. Приложението е закупено от Facebook през април 2012 г. за 1 млрд. щатски долара в брой и акции. След покупката услугата нараства с 23%, докато Facebook – само с 3%

2010

Гласовия асистент Siri е купен от Apple

Skype достига 663 милиона регистрирани потребителя

Елизабет II се присъединява към социалната мрежа Фейсбук в края на 2010 г.

Финландия се превръща в първата държава в света, в която списъкът с граждански права включва правото на достъп до интернет

26 февруари 2011

На 400 км над Земята в Международната космическа станция „Мир“ идва човекоподобен робот да помага на астронавтите. По проект на НАСА и „Дженерал мотърс” Рон Дифлър е разработил гъвкава операционна система на „Робонавт-2” (на английски: Robonaut – от робот и астронавт)

Февруари 2011

Дейвид Феручи е човекът, който стои зад най-прочутото постижение в областта на изкуствения интелект: суперкомпютъра „Уотсън”. През февруари 2011 г. „Уотсън” печели телевизионната игра „Опасност” срещу двамата най-добри шампиони

2011

Достъпът до интернет е признат за човешко право от ООН под формата на необвързваща резолюция.

Познатият Skype е придобит от Microsoft за 8,5 млрд. долара

2013

Бургаските младежи Николай Гарабедян и Филип Стоянов създават първия български уеб сериал „Типично”

2014

Radostna пуска първия български безплатен онлайн чиклит „След 22”.

Биз Стоун е в сърцевината на екипа, основал онлайн търсачката Jelly, която през март 2017 г. беше придобита от социалната мрежа Pinterest. Предприемачът е един от създателите на платформата за микроблогинг Twitter заедно с Джак Дорси, Евън Уилямс и Ноа Глас

21 април 2016

Google оповести, че е достигнал ключовата граница от 1 000 000 000 месечни потребители на мобилната версия на браузъра Chrome. Благодарение на този един милиард потребители в момента браузърът на интернет търсачката зарежда над 700 милиарда интернет страници всеки месец на мобилни устройства. Само за последните пет месеца браузърът е добавил нови 200 милиона посетители, което е двоен ръст в сравнение с миналата година

12 май 2017

Вирусът „Уонакрай” порази компютри с операционни системи „Уиндоус” в 74 страни

Януари 2018

Агенция „Синхуа” съобщи, че само през 2017 г. в Китай са били затворени 127 хил. сайта заради неприлична и друга „вредна” информация

Ноември 2018

Китайската агенция „Синхуа“ представи очаквано нововъведение в света на журналистиката – компютърно генериран водещ на новинарските емисии. Неговите създатели отбелязват, че той може да работи по 24 часа в денонощието, по седем дни в седмицата. Те твърдят, че той чете текстове като професионален водещ. Повечето зрители обаче са на обратното мнение, след като видяха и сравниха прототипа и с оригинала. Целта на „Синхуа“ е да намали разходите и да улесни отразяването на извънредни новини